SUNDHEDS.INFOTILDIG.DK

...Alt Om Sundhed
Sygdomme Behandlere E-Nr Symptomer Links
Vitaminer & Mineraler

Leksikon
Lægens leksikon
Tandlægens Leksikon
Psykiaterens Leksikon
Jordemoderens Leksikon
Sundhedsplejeskens Leksikon
Fysioterapeutens Leksikon
0

Diffuse cerebrale skader

Diffuse cerebrale skader
Af Marianne Juhler
Overlæge, dr. med, klinisk chef, neurokirurgisk afd. Rigshospitalet
Diffuse cerebrale skader er langt de hyppigste former for traumatisk hjerneskade. De inddeles efter sværhedsgraden i commotio cerebri og diffus hjerneskade (diffus aksonal skade, DAI).

DAI forekommer ikke sjældent sammen med hæmatomer og fokale skader.

Commotio. Ved commotio cerebri er der ingen påviselige vævslæsioner. De kortvarige reversible forstyrrelser af hjernens funktion medfører konfusion eller kortvarigt hukommelsestab – ved svær commotio af timers varighed. Der er næsten altid en kort retrograd og en længere posttraumatisk amnesi.

Den vigtigste opgave ved commotio cerebri er observation for forværring af den intrakranielle skade, der skal behandles. Patienten skal derfor observeres jævnligt med GCS, og der skal udføres akut CT-scanning, hvis GCS daler, således at f.eks. udvikling af et epiduralt hæmatom diagnosticeres i tide. Patienter, der er vanskelige at observere eller hos hvem risikoen for intrakranielle komplikationer er øget, bør indlægges:
  • børn
  • gamle
  • patienter med bevidsthedstab < 15 minutter
  • patienter med basis cranii fraktur

Behandlingen er i øvrigt ro, sygemelding og aflastning i hjemmet i nogle dage-et par uger afhængig af sværhedsgraden.

Ca. 15% udvikler postkommotionelt syndrom med træthed og pseudodemens (hovedpine, dårlig hukommelse, koncentrationssvækkelse, støjoverfølsomhed, irritabilitet, alkoholintolerance). Postkommotionelt syndrom er hyppigst hos kvinder, og psykosociale faktorer menes at spille en vis rolle. Det patofysiologiske grundlag er dog fortsat uafklaret - risikoen har f.eks. ingen relation til varigheden af bevidsthedstab. Dokumenterede retningslinjer for forebyggelse af tilstanden kan således ikke angives.

Diffus aksonal skade (DAI). Denne form for beskadigelse skyldes høj-energi traumer med, hvor forskellige dele af hjernen påvirkes i forhold til hinanden af accelerations/decelerations kræfter. Den primære skade er derfor overrivning af ledningsbaner og småkar mellem dele af hjernen, der bevæges i forhold til hinanden. Den enkelte vævslæsion er typisk mikroskopisk og derfor ikke synlig på CT-scanning – evt. kan de lidt større læsioner ses som enkelte punktate blødninger i de dybe dele af den hvide substans. Sværhedsgraden af DAI er relateret til det samlede omfang af vævsbeskadigelse. DAI karakteriseres af øjeblikkeligt bevidsthedstab i tilslutning til traumet, hvilket menes at være forårsaget af en funktionel afbrydelse af forbindelserne mellem bevidshedsgenererede dele af hjernestammen (formatio reticularis) og storhjernen.

Behandlingen bør foregå i neurointensivt regi og retter sig imod sekundære skademekanismer i form af forhøjet intrakranielt tryk, hjerneødem og cerebral iskæmi. Hyperventilation, drænage fra hjerneventriklerne og optimering af den cerebrale perfusion er således centrale i behandlingen.

Prognosen er direkte relateret til sværhedsgraden af DAI:

 
  Let DAI Svær DAI
Varighed af bevidsthedstab 6-24 timer dage-uger
Bevægemønster normalt dekortikerings- eller decerebreringsrigiditet
(s.k. "hjernestammeanfald")
Prognose lette-moderate følgevirkninger
(posttraumatisk demens, hemiparese, mm.)
død eller svære følgevirkninger
(kronisk vegetativ tilstand, svær posttraumatisk demens)

Tidlig iværksættelse af genoptræning menes at kunne forbedre prognosen for cerebral restitution på længere sigt, og overflytning til hjerneskade rehabilitering bør derfor iværksættes så snart patienten er udenfor livsfare og den neurointensive behandling kan afsluttes. Rehabilitering efter svære traumer nødvendiggør hyppigt et multidisciplinært team, der kan integrere patientens somatiske, psykologiske og sociale behandlingsbehov. Patientens behov tilgodeses bedst på specielle centre med særlig ekspertice i optræning af patienter med posttraumatisk hjerneskade.

© 2012 - infotildig.dk Opret gratis behandler profil | Information | Kontakt | Sitemap
Informationen på sundheds.infotildig.dk er ment som støtte, og må på ingen måde tages som erstatning
for professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.