SUNDHEDS.INFOTILDIG.DK

...Alt Om Sundhed
Sygdomme Behandlere E-Nr Symptomer Links
Vitaminer & Mineraler

Leksikon
Lægens leksikon
Tandlægens Leksikon
Psykiaterens Leksikon
Jordemoderens Leksikon
Sundhedsplejeskens Leksikon
Fysioterapeutens Leksikon
0

Morbus Scheuermann

Morbus Scheuermann
Af Pierre Schydlowsky,
Speciallæge, Ph.D.
Kileformede ryghvirvler
Definition: Juvenil osteochondrose som resulterer i en patologisk kyphose hvor man finder mindst 3 kileformede hvirvler ved siden af hinanden. Man kan skelne mellem torakal, torakolumbal og lumbal morbus Scheuermann.

Forekomst: tilstanden ses hos ca. 4% af befolkningen. Den er lige hyppig hos mænd og kvinder. Den begynder ofte omkring 10-års alderen.

Årsag: osteochondrose med vækstforstyrrelse og uregelmæssig ossifikation af hvirvlerne til følge, hvilket medfører at de bliver kileformet.

Symptomer: Man kan skelne mellem 3 stadier. I første stadium findes kun en diskret rundryggethed. I andet stadium tiltager kyphosen, og der kan nu optræde smerter og rygtræthed. I det tredie stadium er kyphosen nu fuldt udviklet, og vil i mange tilfælde, afhængig af sygdommens lokalisation, være ledsaget af smerter.

Diagnose: stilles ved røntgen, hvor man ser kileform af mindst 3 på hinanden følgende hvirvler, og eventuelt "Shmorlske impressioner" som er fordybninger i hvirvlernes flader som udtryk for tryk fra tilstødende disci.

Differentialdiagnose: lumbago, spondylolyse, spondylose.

Behandling: patienterne bør tidligst muligt instrueres i rygøvelser med det formål at optræne ryg- bug- og underextremitetsmuskulaturen, og modvirke kyphosen. Endvidere bør der følge ergonomisk vejledning, og instruktion i rygbeskyttelse med. Tungt rygbelastende arbejde bør undgåes. I enkelte tilfælde kan der være indikation for at supplere med korset, særligt under opvæksten.

Forløb: ved torakal morbus Scheuermann er der smerter hos 20-60%. Smerten aftager dog i voksen alderen, hvor de sjældent længere udgør noget problem. Ved torakolumbal og lumbal morbus Scheuermann har op til 80% smerter som kan være kroniske, og ledsaget af muskulær insufficiens.

© 2012 - infotildig.dk Opret gratis behandler profil | Information | Kontakt | Sitemap
Informationen på sundheds.infotildig.dk er ment som støtte, og må på ingen måde tages som erstatning
for professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.