< - sundheds.infotildig.dk

SUNDHEDS.INFOTILDIG.DK

...Alt Om Sundhed
Sygdomme Behandlere E-Nr Symptomer Links
Vitaminer & Mineraler

Leksikon
Lægens leksikon
However in this age merchant cash advance you more than honest lenders.
Tandlægens Leksikon
However in this age merchant cash advance you more than honest lenders.
Psykiaterens Leksikon
However in this age merchant cash advance you more than honest lenders.
Jordemoderens Leksikon
However in this age merchant cash advance you more than honest lenders.
Sundhedsplejeskens Leksikon
However in this age merchant cash advance you more than honest lenders.
Fysioterapeutens Leksikon
However in this age merchant cash advance you more than honest lenders.
0

Morbus Scheuermann<

Morbus Scheuermann
Af Pierre Schydlowsky,
Speciallæge, Ph.D.
Kileformede ryghvirvler
Definition: Juvenil osteochondrose som resulterer i en patologisk kyphose hvor man finder mindst 3 kileformede hvirvler ved siden af hinanden. Man kan skelne mellem torakal, torakolumbal og lumbal morbus Scheuermann.

Forekomst: tilstanden ses hos ca. 4% af befolkningen. Den er lige hyppig hos mænd og kvinder. Den begynder ofte omkring 10-års alderen.

Årsag: osteochondrose med vækstforstyrrelse og uregelmæssig ossifikation af hvirvlerne til følge, hvilket medfører at de bliver kileformet.

Symptomer: Man kan skelne mellem 3 stadier. I første stadium findes kun en diskret rundryggethed. I andet stadium tiltager kyphosen, og der kan nu optræde smerter og rygtræthed. I det tredie stadium er kyphosen nu fuldt udviklet, og vil i mange tilfælde, afhængig af sygdommens lokalisation, være ledsaget af smerter.

Diagnose: stilles ved røntgen, hvor man ser kileform af mindst 3 på hinanden følgende hvirvler, og eventuelt "Shmorlske impressioner" som er fordybninger i hvirvlernes flader som udtryk for tryk fra tilstødende disci.

Differentialdiagnose: lumbago, spondylolyse, spondylose.

Behandling: patienterne bør tidligst muligt instrueres i rygøvelser med det formål at optræne ryg- bug- og underextremitetsmuskulaturen, og modvirke kyphosen. Endvidere bør der følge ergonomisk vejledning, og instruktion i rygbeskyttelse med. Tungt rygbelastende arbejde bør undgåes. I enkelte tilfælde kan der være indikation for at supplere med korset, særligt under opvæksten.

Forløb: ved torakal morbus Scheuermann er der smerter hos 20-60%. Smerten aftager dog i voksen alderen, hvor de sjældent længere udgør noget problem. Ved torakolumbal og lumbal morbus Scheuermann har op til 80% smerter som kan være kroniske, og ledsaget af muskulær insufficiens.

However in this age merchant cash advance you more than honest lenders.
© 2012 - infotildig.dk Opret gratis behandler profil | Information | Kontakt | Sitemap
Informationen på sundheds.infotildig.dk er ment som støtte, og må på ingen måde tages som erstatning
for professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.